Προτάσεις με «ωφελεί»

Παραδείγματα προτάσεων και φράσεων με τη λέξη ωφελεί και άλλες λέξεις που προέρχονται από αυτήν.

Το πρόγραμμα ωφελεί όμως και την επιχείρησή του. "Για να έχω τους καλύτερους υπαλλήλους, πρέπει να προσφέρω ελκυστικές παροχές", λέει.
Απαλλοτρίωση σημαίνει να υποχρεώνεις με νόμο την πώληση της ιδιοκτησίας στο κράτος για την πραγματοποίηση ενός έργου που ωφελεί όλους, καταβάλλοντας στον ιδιοκτήτη όχι μόνο ένα δίκαιο τίμημα, αλλά και προσπαθώντας να μειώσεις στο ελάχιστο τη ζημία που μπορεί να του προκαλέσει.

Παραδείγματα προτάσεων με παρόμοιες λέξεις

alegsaonline.com - 1998 - 2022