Προτάσεις με «ωκεανός»

Παραδείγματα προτάσεων και φράσεων με τη λέξη ωκεανός και άλλες λέξεις που προέρχονται από αυτήν.

Ένας παγετώδης πλανητικός ωκεανός χωρίς παλίρροια καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του Δία. Πρόκειται για μια παχύρρευστη μάζα υγρού υδρογόνου, όπου δεν φτάνει σχεδόν καθόλου ηλιακό φως, αλλά εκεί, κάθε τόσο, τεράστιες αστραπές φωτίζουν την ατέλειωτη θάλασσα.
Ο πυκνός ωκεανός των κίτρινων νεφών του Ποσειδώνα αποτελείται από υδρογόνο και δύσοσμο μεθάνιο, το "αέριο του βάλτου". Είναι όμως αρκετά διαυγής και διασκορπίζει το μπλε φως όπως η ατμόσφαιρα της Γης.

Παραδείγματα προτάσεων με παρόμοιες λέξεις

alegsaonline.com - 1998 - 2022